top-banner-2

Thứ hai, 19/02/2024, 08:25 GMT+7

Quy hoạch tỉnh Hà Giang hướng tới phát triển xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện

Viết bởi ducanh   
Thứ hai, 19/02/2024, 08:25 GMT+7

Sáng 18/2, tại tỉnh Hà Giang, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

quy-hoach-tinh-ha-giang-huong-toi-phat-trien-xanh-ban-sac-ben-vung-va-toan-dien

Quy hoạch tỉnh Hà Giang hướng tới phát triển xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện- Ảnh 1.

Hội nghị công bố quyết định Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định phê duyệt quy hoạch nêu rõ, Hà Giang đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; kinh tế phát triển xanh và năng động, nhanh và bền vững trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Không gian kinh tế-xã hội được tổ chức, phát triển hài hòa, hợp lý gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; bảo đảm về môi trường, sinh thái.

Mục tiêu tăng trưởng bình quân 8%/năm giai đoạn 2021-2030

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định Hà Giang là một tỉnh miền núi, biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là "phên dậu" của quốc gia trong việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ, phát triển rừng và an ninh nguồn nước.

Tỉnh là cửa ngõ phía bắc, kết nối thuận lợi với 2 tỉnh Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc; có tiềm năng du lịch phong phú, nhất là du lịch trải nghiệm, sinh thái, nghỉ dưỡng; có nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích, lễ hội truyền thống và địa danh lịch sử. 

Người dân Hà Giang có truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, thân thiện, mến khách và đặc biệt là niềm tự hào, bản lĩnh, luôn khát vọng vươn lên.

Quy hoạch tỉnh Hà Giang hướng tới phát triển xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Kế hhoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuy nhiên, Hà Giang cũng có không ít khó khăn, thách thức như: (1) Địa hình đồi núi, hiểm trở, chia cắt, cách xa các trung tâm kinh tế lớn của đất nước, không gian phát triển hạn chế; (2) Nền kinh tế nhỏ, cơ cấu kinh tế nông nghiệp là chủ đạo, nguồn nhân lực trình độ, năng suất lao động thấp; (3) Hạ tầng giao thông rất khó khăn; (4) Nhiều lĩnh vực như kinh tế biên mậu, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thiếu bền vững.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Quy hoạch tỉnh Hà Giang tập trung vào một số nội dung quan chính, quan trọng. 

Một là, thể hiện được tư tưởng đổi mới, với tư duy, tầm nhìn chiến lược và đầy khát vọng hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững.

Hai là, Quy hoạch tỉnh Hà Giang với mục tiêu phát triển hướng tới xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện; tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2021-2030 đạt trên 8%.

Ba là, Quy hoạch tỉnh Hà Giang đã cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó chú trọng việc tăng cường công tác giữ đất, giữ rừng, giữ dân; củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Bốn là, Quy hoạch tỉnh Hà Giang đã thể hiện sự bứt phá, có tác động lan tỏa đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tạo ra tiềm năng mới, không gian mới, động lực mới và các giá trị mới, bao gồm: Định hướng phát triển về kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới; phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, xanh và bền vững gắn với sinh thái, văn hóa; phát triển nông nghiệp đặc trưng theo chuỗi giá trị hàng hoá chất lượng cao; phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Quy hoạch tỉnh Hà Giang hướng tới phát triển xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện- Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

07 nhiệm vụ trọng tâm

Dù Quy hoạch tỉnh Hà Giang đã được phê duyệt nhưng Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng chặng đường trước mắt để triển khai thực hiện quy hoạch là vô cùng quan trọng và còn nhiều thách thức, khó khăn. Vì vậy, Hà Giang cần quan tâm thực hiện 7 nhiệm vụ.

Thứ nhất, cần bám sát các chỉ đạo, điều hành của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh về phát triển trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển kinh tế với các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Thứ hai, phải huy động tốt các nguồn lực để thực hiện. Đặc biệt, tỉnh phải tranh thủ tối đa sự hỗ trợ nguồn lực của trung ương, kết hợp với sự huy động các nguồn lực từ nội sinh; đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực từ bên ngoài, từ các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thông qua việc quảng bá, xúc tiến và thu hút đầu tư để thực hiện quy hoạch.

Quy hoạch tỉnh Hà Giang hướng tới phát triển xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện- Ảnh 4.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hà Giang.

Thứ ba, trong quá trình triển khai cần đặc biệt chú ý đến việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực, các tài nguyên, nhất là đất đai. Chủ động nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách đột phá; xác định có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên đầu tư các công trình có tính chất chiến lược, các dự án động lực, có tính lan tỏa lớn và có tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Thứ tư, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong quy hoạch. Rà soát, lập, điều chỉnh, triển khai các quy hoạch chi tiết, các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành theo quy định, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tỉnh.

Thứ năm, tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển. Trong đó, cần chú trọng việc duy trì, phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của Hà Giang; phát triển con người, nâng chất lượng cuộc sống của người dân; chú trọng quản lý tổng hợp, thống nhất các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ sáu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung cải cách hành chính; đổi mới tác phong lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế, trong đó đặc biệt quan tâm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Cuối cùng, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển” cùng với khát vọng vươn lên, tỉnh Hà Giang cần ngày càng phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Hà Giang phát triển xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện.

(nguồn: baochinhphu.vn)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Xem thêm các bài viết cùng chủ đề với bài viết (phía trên):

Quy hoạch tỉnh Hà Giang hướng tới phát triển xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện

 

hoa-moc-thien-2

E-banner-wedding-2

bia-kndn

miss-charm

hoa-moc-thien

E-banner-meeting-1

dai-lam-moc